Logopedia

28th lip 2014

Diagnoza: badanie mowy dziecka, ocena sprawności narządów artykulacyjnych, badanie toru oddechowego, orientacyjne badanie słuchu, badanie słuchu fonematycznego. Terapia: korygowanie nieprawidłowej wymowy głosek (np. seplenienie, czyli niewłaściwa artykulacja głosek dentalizowanych: „s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, c, […]