Mutyzm Wybiórczy

28th lip 2014

Mutyzm wybiórczy (mutyzm selektywny) to zaburzenie lękowe dotyczące sfery komunikacyjnej, polegające na braku mówienia w określonych sytuacjach. Dziecko z mutyzmem wybiórczym zazwyczaj swobodnie rozmawia w wybranym środowisku, najczęściej w domu, ale milczy lub mówi tylko do niektórych osób w przedszkolu, […]