Kynoterapia

28th lip 2014

Kynoterapia – jest to metoda wzmacniająca efektywność rozwoju osobowości, edukacji i rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies, prowadzona przez wykwalifikowanego kynoterapeutę. Kynofobia – nabyty lub nieuzasadniony lęk przed psem. Terapia ma na celu trwałe obniżenie lub […]

Logopedia

28th lip 2014

Diagnoza: badanie mowy dziecka, ocena sprawności narządów artykulacyjnych, badanie toru oddechowego, orientacyjne badanie słuchu, badanie słuchu fonematycznego. Terapia: korygowanie nieprawidłowej wymowy głosek (np. seplenienie, czyli niewłaściwa artykulacja głosek dentalizowanych: „s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, c, […]

Mutyzm Wybiórczy

28th lip 2014

Mutyzm wybiórczy (mutyzm selektywny) to zaburzenie lękowe dotyczące sfery komunikacyjnej, polegające na braku mówienia w określonych sytuacjach. Dziecko z mutyzmem wybiórczym zazwyczaj swobodnie rozmawia w wybranym środowisku, najczęściej w domu, ale milczy lub mówi tylko do niektórych osób w przedszkolu, […]

Kontakt

27th cze 2012

mgr Michał Nochowicz tel. 513 975 314 kontakt.logopediazpsem@wp.pl    

O mnie

28th maj 2012

Nazywam się Michał Nochowicz. Jestem logopedą dyplomowanym i specjalistą kynoterapii i wykładowcą akademickim. Terapię logopedyczną i kynoterapeutyczną prowadzę w Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  Równe Szanse w Poznaniu, w Szkole Podstawowej, Przedszkolu Publicznym, a także w prywatnym gabinecie. Prowadzę zajęcia na […]

Strona główna

4th maj 2012

Witaj, pierwsze źródła o stałym kontakcie człowieka z psem pochodzą sprzed 14 000 lat. W tamtych czasach pies pomagał człowiekowi podczas polowań i transportu oraz ostrzegał przed zbliżającym się niebezpieczeństwem. W czasach późniejszych więź między psami, a ludźmi pogłębiała się, […]