Logopedia

28th lip 2014

Diagnoza: badanie mowy dziecka, ocena sprawności narządów artykulacyjnych, badanie toru oddechowego, orientacyjne badanie słuchu, badanie słuchu fonematycznego. Terapia: korygowanie nieprawidłowej wymowy głosek (np. seplenienie, czyli niewłaściwa artykulacja głosek dentalizowanych: „s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, c, […]

O mnie

28th maj 2012

Nazywam się Michał Nochowicz. Jestem logopedą dyplomowanym i specjalistą kynoterapii i wykładowcą akademickim. Terapię logopedyczną i kynoterapeutyczną prowadzę w Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  Równe Szanse w Poznaniu, w Szkole Podstawowej, Przedszkolu Publicznym, a także w prywatnym gabinecie. Prowadzę zajęcia na […]