O mnie


Nazywam się Michał Nochowicz. Jestem logopedą dyplomowanym i specjalistą kynoterapii i wykładowcą akademickim.

Terapię logopedyczną i kynoterapeutyczną prowadzę w Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  Równe Szanse w Poznaniu, w Szkole Podstawowej, Przedszkolu Publicznym, a także w prywatnym gabinecie. Prowadzę zajęcia na uczelniach wyższych (w Bydgoszczy, Elblągu i Koninie). Prowadzę indywidualną praktykę logopedyczną. Należę do Polskiego Związku Logopedów   i jestem członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego.

Z mutyzmem wybiórczym zetknąłem się po raz pierwszy pięć lat temu. Wówczas bazowałem na skromnej wiedzy ze studiów i Internetu. W tym okresie bardzo pomocna okazała się kynoterapia, dzieci szybko się przede mną otwierały i nawiązywały kontakt z Benkiem. Stopniowo udawało się przenosić te efekty na inne miejsca. Doświadczenia z tamtego okresu  zaowocowały wystąpieniem na I Międzynarodowej Konferencji "Mutyzm wybiórczy w teorii i praktyce" z autorskim programem Terapii Mutyzmu Wybiórczego z Udziałem Psa. Bardzo istotnym wydarzeniem było szkolenie Maggie Johnson i Alison Wintgens Selective Mutism Training – Core and Extension Level. Pozwoliło mi ono na uporządkowanie zebranej dotąd wiedzy na temat mutyzmu wybiórczego i jeszcze skuteczniejszą terapię.

 

 

Obecnie w temacie MW prowadzę:

– terapię dzieci z MW

– konsultacje na żywo i on-line dla rodziców dzieci z MW

– grupy wsparcia dla rodziców z mutyzmem wybiórczym w Poznaniu, Bydgoszczy, Koninie i Elblągu

– szkolenia dla przedszkoli, szkół, poradni i ośrodków szkoleniowych

Dewiza: Pasja, Praca, Powołanie.

 

Wykształcenie:

Logopedia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Kynoterapia: Kujawsko Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy.

 

Ukończone kursy:DSC_5011

10-11.12.16 r. Emmett-Tech. Moduł 6. Barbara Schygulla. Bremen. Niemcy.

14-15.10.16 r. Emmett-Tech. Moduł 5. Barbara Schygulla. Wrocław.

30.06-01.07.16 r. Emmett-Tech. Moduł 4. Barbara Schygulla. Wrocław.

19-20.04.16 r. Selective Mutism Training – Core and Extension Level. Maggie Johnson i Alison Wintgens. Leicester, Anglia.

19-20.03.16 r. Emmett-Tech. Moduł II i III. Barbara Schygulla. Wrocław.

21-22.11.15 r. – Emmett-Tech. Moduł I i II. Astrid Christiane Hasse. Wrocław.

14-15.11.15 r. – ,,Strategie realizacji fonemów" – prof. Danuta Pluta – Wojciechowska. Poznań.

4.07.15 r. – ,,Znoszenie bóli i regulowaie napięcia'' – wprowadzenie – Astrid Christiane Hasse. Wrocław.

25-26.04.15 r. – "Emisja i higiena głosu" – mgr Agara Knak. Poznań.

6-7.03.15 r. – Warsztaty szkoleniowe "Manipulacje ustno twarzowe – techniki usprawniające narządy mowy i redukujące ból" – dr Anna Regner. Katowice.

14-15.11.14 r. –  Warsztaty szkoleniowe "Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych"- dr Anna Regner. Wrocław.

13.09.14 r. – Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu” – mgr A. Kiepiela – Koperek. Poznań.

19-20.10.13 r. – „Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy, wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0-2 r.ż.”- mgr M. Łukaszewska. Poznań.

15.06.2013 r. Kufer Skarbów Kynoterapeuty” – PTK. Bydgoszcz.

19-20.04.2013 r.Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy” – mgr M. Łukaszewska. Poznań.

23.03.2013 r. Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy”dr I. Michalak-Widera. Poznań.

23-24.02.2013 r.Kufer Skarbów Kynoterapeuty” – PTK. Bydgoszcz.

08-09.01.2011 r. – „Masaż T-touch dla psa terapeutycznego” – Lisa Light, PTK. Bydgoszcz.

09.2011 r.„Wczesna interwencja logopedyczna” – mgr M. Rządzką. Poznań.

09.03.2011 r.Autyzm – teoria, metody pracy, praktyka” – Pro-Futuro. Poznań.

06-08.2010 r. – „Psie Przedszkole dla psa terapeutycznego” – mgr H. Wojciechowską – PTK. Bydgoszcz.

2-4.07.2010 r. Warsztaty Kynoterapeutyczne w Fundacji Sekret Gai.