Mutyzm Wybiórczy

Mutyzm wybiórczy (mutyzm selektywny) to zaburzenie lękowe dotyczące sfery komunikacyjnej, polegające na braku mówienia w określonych sytuacjach. Dziecko z mutyzmem wybiórczym zazwyczaj swobodnie rozmawia w wybranym środowisku, najczęściej w domu, ale milczy lub mówi tylko do niektórych osób w przedszkolu, czy szkole.

Niektóre dzieci nie bawią się z rówieśnikami, nie uczestniczą w zabawach grupowych, mają problemy    z piciem i jedzeniem oraz z korzystaniem z toalety poza domem.Zaburzenie najczęściej rozpoczyna się między drugim, a piątym rokiem życia i powinno być diagnozowane po miesiącu milczenia w danym miejscu. Wyjątkiem jest pierwszy miesiąc uczęszczania do przedszkola lub żłobka. Wówczas pierwszy miesiąc jest okresem adaptacyjnym. W tym przypadku diagnozujemy mutyzm po dwóch miesiącach niemówienia. 

Trzeba pamiętać, że milczenie dziecka nie wynika z uporu, manipulacji, czy niechęci dziecka, ale jest spowodowane silnym lękiem, który powoduje uczucie „ściśniętego gardła”. 

Dzieci z mutyzmem wybiórczym w sytuacjach stresowych mogą mieć problem z nawiązaniem kontaktu wzrokowego, „zastygają” w bezruchu,  ich twarz może sprawiać wrażenie jakby była pozbawiona emocji, czują duży niepokój, gdy wydaje im się, że będą musiały mówić, wykonać jakąś czynność, “być na świeczniku”. Sylwetka również wygląda na ściśniętą i napiętą w szczególności łopatki i brzuch.

Z mutyzmu wybiórczego się nie wyrasta, ale trzeba nad nim pracować i można go pokonać.

Na podstawie książki  The Selective Mutism Resource Manual 2016. Second Edition, Maggie Johnson & Alice Wintgens

 

Obecnie w temacie MW prowadzę:

– terapię dzieci z MW

– konsultacje na żywo i on-line dla rodziców dzieci z MW

– grupy wsparcia dla rodziców z mutyzmem wybiórczym w Poznaniu, Bydgoszczy, Koninie i Elblągu

– szkolenia dla przedszkoli, szkół, poradni i ośrodków szkoleniowych

Dewiza: Pasja, Praca, Powołanie.

Zrealizowane szkolenia:

 7.05.16 r. – szkolenie z Diagnozy i Terapii Mutyzmu Wybiórczego w Szkole Podstawowej we Włocławku.

 

 

 

 

 

 

 

 10.09.16 r. – szkolenie z Diagnozy i Terapii Mutyzmu Wybiórczego w Szczecinie.

 

 

 

 

 

 17.09.16 r. – szkolenie z Diagnozy i Terapii Mutyzmu Wybiórczego w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Złotowie.

 

 

 

 

 

24.09.16 r. – szkolenie z Diagnozy i Terapii Mutyzmu Wybiórczego w Szkole Podstawowej w Mikołowie.

 

 

 

 

  22.10.16 r. – szkolenie w Lublinie dla rodziców, nauczycieli i specjalistów.

 

 

 

 

 

 5-6.11.16 r. – szkolenie dla pracowników Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Tucholi i rodziców dzieci z Mutyzmem Wybiórczym.

 

 

 

 

 19.11.16 r. – szkolenie dla nauczycieli, specjalistów i rodziców dzieci z Mutyzmem Wybiórczym w Kaliszu.

 

 

 

 

 

 

 21.01.17 r. – szkolenie z Diagnozy i Terapii Mutyzmu Wybiórczego dla pracowników Poradni Psychoogiczno Pedagogicznej we Wrześni oraz rodziców dzieci z Mutyzmem Wybiórczym.

 

 

 

 

 4.02.17 r. – szkolenie z Diagnozy i Terapii Mutyzmu Wybiórczego dla nauczycieli, specjalistów i rodziców dzieci z Mutyzmem Wybiórczym w Krakowie.