Logopedia

Diagnoza:

  • badanie mowy dziecka,
  • ocena sprawności narządów artykulacyjnych,
  • badanie toru oddechowego,
  • orientacyjne badanie słuchu,
  • badanie słuchu fonematycznego.

Terapia:

  • korygowanie nieprawidłowej wymowy głosek (np. seplenienie, czyli niewłaściwa artykulacja głosek dentalizowanych: „s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, c, dź”; nieprawidłowa wymowa głosek tylnojęzykowych k,g, czyli kappacyzm i gammacyzm oraz niewłaściwa wymowa głoski „r”, czyli rotacyzm oraz „mowa bezdźwięczna"),
  • terapia opóźnionego rozwoju mowy,
  • terapia dzieci z mutyzmem wybiórczym,
  • terapia jąkania,