4.02.17 r. – szkolenie z Diagnozy i Terapii Mutyzmu Wybiórczego dla nauczycieli, specjalistów i rodziców dzieci z Mutyzmem Wybiórczym w Krakowie.

5th lut 2017

4.02.17 r. – szkolenie z Diagnozy i Terapii Mutyzmu Wybiórczego dla nauczycieli, specjalistów i rodziców dzieci z Mutyzmem Wybiórczym w Krakowie.

21.01.17 r. – szkolenie dla Poradni Psychogoliczno Pedagogicznej we Wrześni

5th lut 2017

 21.01.17 r. – szkolenie z Diagnozy i Terapii Mutyzmu Wybiórczego dla pracowników Poradni Psychoogiczno Pedagogicznej we Wrześni oraz rodziców dzieci z Mutyzmem Wybiórczym.  

19.11.16 r. – szkolenie dla nauczycieli, specjalistów i rodziców dzieci z Mutyzmem Wybiórczym w Kaliszu.

5th lut 2017

19.11.16 r. – szkolenie dla nauczycieli, specjalistów i rodziców dzieci z Mutyzmem Wybiórczym w Kaliszu.

5-6.11.16 r. – szkolenie dla pracowników Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Tucholi i rodziców dzieci z Mutyzmem Wybiórczym.

5th lut 2017

5-6.11.16 r. – szkolenie dla pracowników Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Tucholi i rodziców dzieci z Mutyzmem Wybiórczym.

22.10.16 r. – szkolenie z Diagnozy i Terapii Mutyzmu Wybiórczego w Lublinie dla rodziców, nauczycieli i specjalistów.

5th lut 2017

 22.10.16 r. – szkolenie z Diagnozy i Terapii Mutyzmu Wybiórczego w Lublinie dla rodziców, nauczycieli i specjalistów.

24.09.16 r. – szkolenie z Diagnozy i Terapii Mutyzmu Wybiórczego w Szkole Podstawowej w Mikołowie.

5th lut 2017

24.09.16 r. – szkolenie z Diagnozy i Terapii Mutyzmu Wybiórczego w Szkole Podstawowej w Mikołowie.

17.09.16 r. – szkolenie z Diagnozy i Terapii Mutyzmu Wybiórczego w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Złotowie.

5th lut 2017

17.09.16 r. – szkolenie z Diagnozy i Terapii Mutyzmu Wybiórczego w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Złotowie.

10.09.16 r. – szkolenie z Diagnozy i Terapii Mutyzmu Wybiórczego w Szczecinie.

5th lut 2017

10.09.16 r. – szkolenie z Diagnozy i Terapii Mutyzmu Wybiórczego w Szczecinie.

7.05.16 r. – szkolenie z Diagnozy i Terapii Mutyzmu Wybiórczego w Szkole Podstawowej we Włocławku.

5th lut 2017

7.05.16 r. – szkolenie z Diagnozy i Terapii Mutyzmu Wybiórczego w Szkole Podstawowej we Włocławku.